ORTA KULAK İLTİHABI

Çocuklarda en sıkgörülen hastalıklardan biridir. 3 yaş altındaki çocukların %85′i en az bir kez orta kulak iltihabı geçirmiştir. En sık 6-18 ay arasındaki çocuklarda görülür. 6 ya­şından sonra hastalığın sıklığında birazalma olur. Çocuklarda östaki borusu kısa, geniş ve daha düzdür. Bu yapı orta kulak iltihabı oluşmasını kolaylaştırır. Çocuk büyüdükçe östaki borusu normal şeklini alır. Küçükken orta kulak iltihabı geçirilmesi tekrarlama ris­kini artırır.

Orta kulak iltihabı orta kulak boşluğunda sıvı toplanması sonucunda mikroorganiz­maların kolayca üremesi ile meydana gelir. Çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonla­rı esnasında bu enfeksiyonları meydana ge­tiren virüsler veya arkasından hastalığa ilave olan bakterilerle meydana gelir. Virüsler aynı zamanda östaki borusunun fonksiyonunu bozarak hastalığa zemin hazırlar. Boğazda­ki mikroplar östaki borusundan orta kulağa geçer. Östaki borusunun yetersizliği, çocu­ğun bağışıklık sistemindeki yetersizlik, anne babanın sigara içmesi, alerjik nedenler has­talığın ortaya çıkmasını kolaylaştırır. An*ıe sütü almayan bebeklerde farinkse mikrop yerleşmesi ve buradan orta kulağa geçmesi daha kolaydır. Geniz eti de orta kulak iltihabı meydana gelmesini kolaylaştırır.

Ani başlayan kulak ağrısı, ateş, huzursuz­luk, iştahsızlık, kusma gibi şikâyetler vardır. Kulak ağrısını büyük çocuklar söyleyebilir­ler. Küçük çocuklarda ise huzursuzluk, uyku bozukluğu, ağlama, emmede isteksizlik şikâyetleri ön plandadır.

Kulak muayene aleti ile bakıldığı zaman kulakzarında kızarıklık ve bombeleşme, içe­rideki iltihaplı sıvı görülebilir. Yeterli tedavi yapılmazsa hastalık ilerleyebilir, kulak zarı delinebilir ve iltihap dışarı akar. Kulak zarı kendiliğinden çok parçalı delinmesin diye gerekirse doktorlar delip iltihabı boşaltabi­lirler. Bu müdahale; iltihabın boşalmasını, çocuğun rahatlamasını sağlar ve iyileşmeyi hızlandırır. Aynı zamanda kültür yapılarak orta kulak iltahabına sebep olan mikrop tespit edilebilir.

Seröz ortakulak iltihabı

Ortakulakiltihabı geçirilmesi veya üst so­lunum yolunun viral hastalıkları sonucunda ortakulakta sıvı birikebilir. Muayenede aletle bakıldığında sıvı görülür. Bu durumda ağrı, ateş gibi bulgular pek görülmez. Çocukta önde gelen bulgu işitme kaybıdır. Çocuk hafif seslere cevap vermez. Televizyonun sesini çok açar. Sıvı kendiliğinden çekilirse tedaviye gerek yoktur. Ancak sıvı çekilmez, işitme kaybı meydana gelirse tedavi edilir. Tedavi edilmesine rağmen sıvı 3 aydan son­ra devam ederse kulak zarına tüp takılabilir ve çoğunlukla şikâyetler düzelir.
Ortakulak iltihabı sırasında kulak zarı yırtılabilir. Küçük yırtıklar kendiliğinden düzelebilir. Büyük yırtıklar bazen kendiliğinden düzelemeyebilir ve zar yırtık olduğu için orta kulak dış ortama açık hâle gelir. Bu durumda sık tek­rarlayan enfeksiyonlarla ortakulak kemikleri tahrip olup işitme kaybı meydana gelebilir.

Ortakulak iltihabı, tedavisi önemsenmelidir. Kulaktaki yapılarda hasar meydana ge­lebilir. Bazen iltihap menenjit, beyinde apse gibi önemli sonuçlar doğurabilir.

Tedavide

  • Özellikle 2 yaşından küçüklerde antibi­yotik tedavisi yapılır. Uygun antibiyotik doktorlar tarafından verilir ve 10 gün kullanılır.
  • Ağrı kesici ve ateş düşürücüler verilebilir.
  • Burun ve östaki borusunun çevresindeki yapılarda ödemi çözecek, şişliği azalta­cak damlalar, şuruplar verilebilir. Dam­lalar 5 günden fazla kullanılmaz. Şurup­ları bir hafta kullanmak yeterlidir. Bu tür şuruplar çocukta sinirlilik, uykusuzluk, huzursuzluk, çarpıntı yapabilir. Böyle bir yan etki görülürse verilmemelidir.
  • Alerjik bir durum varsa alerji ilaçları verilir.
  • Ağrıyı azaltmak için kulak üzerine sıcak havlu tatbik edilebilir.
  • Kulakta akıntı varsa çocuk o tarafa temiz bir bez üzerine yatırılır ve iltihabın boşal­ması kolaylaştırır

Orta kulak iltihabında çocuk yıkanırken kulağının su kaçmasın diye kapatılmasına gerek yoktur.

 

Bu yazıda neler var?