KRUP

Larinks (gırtlak) denen ses tellerinin bu­lunduğu bölgede ve soluk borusunda mey­dana gelen enfeksiyonlar sonucu ödem ve daralma oluşur. Bunun sonucunda oluşan tabloya krup denir. Virüslerle veya bakteri­lerle meydana gelebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonuyla birlikte meydana gelmişse etken genellikle virüslerdir. 3 ay- 5 yaş arası erkek çocuklarda daha sık görülür.

Hafif ateş olabilir. Çocukta havlar tarzda öksürük ve nefes alırken ötme meydana gelir. Geceleri şikâyetler artar. Çocuk ağla­dığı veya huzursuzlandığı sırada şikâyetler artar ve nefes alırken zorlanır.

Krup  Tedavi:

Çocuğun şikâyetleri hafif ise evde tedavi edilebilir.

  • Çocukta huzurluk meydana getirerek oksijen tüketimini artırmamak gerekir.
  • Hasta nemli ortamda tutulur. Evde buhar uygulanabilir. Sıcak buhar çocuğa yaklaş­tırılmaz. Odada uzak bir yere konur. Çün­kü sıcak buhar hava yollarını tahriş eder. Mümkünse soğuk buhar tatbik edilir.

Çocuğun şikâyetleri fazla ise hastanede tedavi yapılır.

  • Ses tellerinin civarında ve nefes boru­sunun başlangıcındaki ödemi çözecek ilaçlar soğuk buharla verilebilir.
  • Oksijen verilebilir.
  • Kortizon verilebilir.                       * •
  • Antibiyotiğin faydası yoktur.

Bakterilerle meydana gelen krup çoğun­lukla hemofilus influenza denen bakteri ile meydana gelir. Şimdi menenjit aşısı adı al­tında bu mikroba karşı aşılanma yaygın ola­rak yapılmaya başlanmıştır. Bu aşı hastalığı önemli ölçüde azaltmıştır.

Bakteri ile meydana gelen krup çok tehli­kelidir. Ateş çok yüksektir. Gırtlaktaki daralma ilerleyerek soluk borusunu tam olaraktıkaya-bilir ve şok meydana gelebilir. Ölüme kadar gidebilir.Tedavisi hastanede yapılmalıdır.

Spazma bağlı krup

Bazen gece, çocuğun havlar gibi öksürükle uyanması ve nefes alırken ötme bul­guları olabilir. Bunun nedeni bilinmemek­tedir. Buna spazma bağlı krup denir. Üst üste birkaç gece devam edebilir. Serin ve nemli ortamda tutmak hastayı rahatlatır.

Alerjikkrup

Alerji nedeniyle de krup olabilir. Ses tel­leri ve civarında alerjik maddenin neden olduğu ödem sonucu ses kısılır. Boğazda kızarıklık olur. Hasta nemli ortamda tutulur. Kortizon 1-2 gün verilebilir. Ödem çözücü ilaçlar verilebilir.

 

Bu yazıda neler var?