Çileğin Faydaları

Kanser diyetinde bulunması gereken kuersetin, çilekte bol miktarda bu­lunur. Kuersetin, programlanmış hücre ölümü de denen apoptosisle kanser hücrelerinin ölümüne sebep olan bir kimyasaldır.

Karaciğer kanseri hücrelerinin öremesini durdurur. Çileğin içindeki en aktif polifenol kuersetindir. Çilek ekstresiyle kanser tedavisine başlandıktan 18 saat sonra % 80 üzerinde hücre ölümü olabildiği gösterilmiş.

Kuersetin, aynı zamanda ağrı kesici, iltihap giderici ve virüs öldürücü özellikleri de olan bir kimyasaldır. Karaciğer kanserinde olduğu gibi kalın bağırsak, yumurtalık, meme, akciğer kanseri ve lösemide de faydalıdır.

Çilekte bulunan ve antikanser etkileri olan diğer çok önemli bir kimya­sal da ellajik asittir. Ellajik asit, yapı olarak folik asite çok benzer. Etki me­kanizması da folik asit gibidir. Fakat ondan daha etkilidir. En çok, ahududu ve graviola adlı bir meyvede bulunur. Böğürtlen ve çilekte de daha az mik­tarda bulunur. Kuersetinle birlikte, ellajik asitin daha da etkili olduğu gözlenmiştir ki bu da çilekte zaten doğal olarak bulunur.

Kanserde etkili olan çilek ekstrelerinde, aynı zamanda bol miktarda da C vitamini vardır. C vitamini, daha önce C vitaminiyle ilgili bölümde açık­ladıklarıma ilave olarak farklı yollarla da antikanser etki yapabiliyor. Bunlar­dan biri de kanser hücrelerinin üremesini sağlayan, protein kinaz aktivasyo-nunun iletisine engel olmasıdır. Ellajik asit, ısıdan zarar görmez. Bu neden­le hem taze hem de pişmiş olarak kullanılabilir.

Gıdalarla alınan nitrozaminleri azaltmak için beraberinde sarımsak ve çilek yenmesinin yararlı olduğu gösterilmiş. îzotiyosiyanat kimyasalı daha çok lahanagillerde bulunan bir kimyasaldır. Birçok kanserde ve yemek bo­rusu kanserinde de faydalıdır.

Mide kanserinin en önemli sebeplerinden biri olan nitrozamin bileşikle­ri, bazı gıdalarda daha çoktur. Fazla beklemiş, tuzlanarak saklanmış gıdalar­da bol nitrozamin vardır. Ispanak ve etli gıdaların birlikte yenmesi, özellik­le de balıkla birlikte yendiğinde, nitrozamin miktarını artırır. Beraberinde çi­lek yenerek zararları azaltılabilir.

 

Bu yazıda neler var?