Alerjik Nezle

Burunda kaşıntı hissi ile başlar. Bunu ta­kiben hapşırma, burun akıntısı, burunda do­luluk, tıkanıklık meydana gelir. Alerjik nezle­ye sık rastlanır. Burunda akıntı ve tıkanıklık şikâyetleri ile doktora başvuran hastaların yarısında alerjik nezle vardır.

Burnun koku alma fonksiyonu dışında, solunan havayı ısıtma, nemlendirme ve süz­me görevi vardır. Alerjik nezlede bu fonksi­yonlar bozulur.

Alerjik nezle, alerji nedenlerine göre yıl boyu sürebilir veya mevsimsel meydana ge­lir. Mevsimsel alerjik nezleye “saman nezlesi” de denir ve polenlerle meydana gelir. Yap­rak küfü de mevsimsel alerjik nezleye neden olur. Devamlı olan alerjik nezleye ise ev toz­ları, hayvan tüyleri, ev küfü neden olabilir. Bazen yiyeceklerle de alerjik nezle meydana gelebilir.

Alerji ilerledikçe kişinin hapşırma eşiği düşer. En ufak bir ısı değişikliği, hava hareketi bile hapşırma nöbeti ve burun akıntısına neden olabilir. Sigara dumanı, kirli hava, boya, keskin kokular şikâyetlerin artmasına neden olabilir.

Hastada görülen hapşırma, burunda ka­şınma, burun akıntısı ve burun tıkanıklığı bulguları hastalığın derecesine göre farklılık­lar gösterir. Önce hapşırma ön planda iken zamanla burun tıkanıklığı ön plana geçer.

Beraberinde alerjik göz nezlesi olabilir. Gözlerde kızarıklık, kaşıntı, sulanma hastalı­ğa eşlik edebilir. Kulakta, damak ve boğazda kaşıntı görülebilir. Çocuklar burun kaşıntısı nedeniyle devamlı burnunu avucu ile yukarı kaldırarak siler. Buna alerjik selam denir.

Devamlı olan alerjik nezlede burun tıkan­ması ve dolaşımda bozukluğa bağlh olarak gözaltında şişlik ve kesecikler oluşur. Gözalt-ları mordur.

Ağızdan nefes alma nedeniyle yanaklar­dan basık, üst çenenin daraldığı adenoit yüz görünümü olur.

Alerjik nezle astımla birlikte görülebilir. Aynı zamanda astım gelişmesi için bir risk faktörüdür. Alerjik nezleli çocuklarda sinüzit, geniz eti, burunda polip, orta kulak iltihabı sık görülür.

Tedavi

• Ailenin gözlemi ve deri testleri ile alerji­ye neden olan faktörler tespit edilebilir. Mümkün olduğunca alerjenlerden uzak durulmaya çalışılır. Polenler, ev tozu, hay­van tüyleri en önemli alerjenlerdir. Aler-jenlerden korunma yolları astım bölü­münde anlatıldı.

Burnun serum fizyolojik ile yıkanması fay­dalı olabilir.

Antihistaminikler hapşırma, burun akıntısı ve kaşıntısını azaltır. Uyku yapmayan anti­histaminikler kullanılır.

Burunda ödem giderici ilaçlar kullanılabilir. Burun damlaları 4 günden fazla kullanıl­mamalıdır. Burun mukozasını bozar. Sprey şeklinde burundan kullanılan kor­tizonlar alerjik nezlede düzelme sağlar. Burun akıntısı, tıkanıklık, koku alma üze­rindeki olumlu etkileri diğer ilaçlardan üs­tündür. Astımla birlikte görülen durum­larda broşlardaki hassasiyeti de azaltır.

Alerjik nezleli çocuklar aşı tedavisinden en çok istifade eden guruptur.

Bu yazıda neler var?